Lokalne zajednice brže i jače u borbi protiv korupcije

Kao organizacija koja se pravnim sredstvima bori za zaštitu životne sredine i javnih dobara,  RERI-ju je posebno važna saradnja sa lokalnim aktivistima i udruženjima  na rešavanju  problema u njihovim lokalnim zajednicama. Na taj način uspostavlja se mreža  pojedinaca i udruženja koji su sposobni da prepoznaju korupciju u svojim lokalnim zajednicama. RERI je prepoznao potrebu za edukacijom o procedurama za pristup informacijama i učešću u postupcima donošenja odluka. Samo edukovana  zajednica ima moć da menja sistem u kom vlada korupcija.  S toga Vas pozivamo da ukoliko prepoznate kršenje propisa u oblasti životne sredine, nastalo usled korupcije ili nepoštovanja propisa, prosledite sve relevantne informacije kako bismo zajedno pronašli rešenje.

Da bismo unapredili komunikaciju sa partnerima i saradnicima širom Srbije, i bili što efikasniji u zajedničkoj borbi za suzbijanje korupcije, kreirali smo onlajn platformu za prijavu slučajeva zloupotrebe javnih ovlašćenja, zagađivanja životne sredine i nepoštovanja propisa.