Bez jakih nadzornih institucija nekažnjavanje postaje temelj na kojem se grade sistemi korupcije. A ako nekažnjivost ne bude srušena uzaludni su svi napori da se zaustavi korupcija

Rigoberta Menchu, aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava

Uputstvo

Najčešća pitanja