Prijavi problem

Kako se prijaviti na platformu?

Neophodno je da napravite korisnički nalog popunjavanjem sekcije formular kojoj možete pristupiti OVDE. Nakon registracije, svaki sledeći put kada budete želeli da pristupite platformi, prijavićete se sa već kreiranog naloga.

Pošaljite upit

Nakon registracije, potrebno je da date bliže informacije koje se odnose na lokaciju (grad/opština/selo), kratak opis konkretnog problema zbog kog nam se obraćate (do 1000 karaktera), kontakt (email/telefon) kao i da priložite sve što smatrate da bi bilo od značaja za bolje sagledavanje problema (fotografije/dokumenta).
Da bismo bili efikasni usmerićemo pažnju na sistemsko kršenje propisa od strane javnih vlasti ili privrednih subjekata, zagađivanje životne sredine, ugrožavanje javnih dobara, zaštićenih područja i slične situacije u kojim akteri nisu pojedinci. U tom smislu pojedinačne slučajeve i sporove između pojedinca, komšija i sugrađana nećemo moći da rešavamo.

Analiza slučaja

RERI tim će izvršiti analizu dostavljenih informacija i obaviti dodatna istraživanja u vezi sa konkretnim problemom. Izvršiće se analiza Vašeg upita i odgovoriti na njega u najkraćem roku, a najkasnije u roku od dve nedelje. U ovoj fazi zakazaćemo sastanke sa vama i prikupiti dodatne dokaze i informacije.
Svaki potencijalni slučaj RERI tim će pažljivo istražiti i utvrditi da li postoje čvrsti dokazi da je zbog zloupotreba ili nezakonitosti došlo do ugrožavanja životne sredine, javnih dobara ili građanskih prava. Shodno tome RERI će koristiti dostupna pravna sredstva ili obezbediti savetodavnu podršku pojedincima i udruženjima.