Lokalne zajednice u borbi protiv korupcije

Kao organizacija koja se pravnim sredstvima bori za očuvanje životne sredine i javnih dobara, RERI-ju je posebno važna saradnja sa lokalnim aktivistima i udruženjima na rešavanju problema u njihovim lokalnim zajednicama. Kako bismo bili što efikasniji u zajedničkoj borbi za suzbijanje korupcije, kreirali smo onlajn platformu za prijavu slučajeva zloupotrebe javnih ovlašćenja i nepoštovanja propisa koji za posledicu imaju ugrožavanje životne sredine i javnog interesa. Na taj način kreiramo mrežu pojedinaca i udruženja koji su sposobni da prepoznaju korupciju u svojim lokalnim zajednicama.

Platforma je posvećena rešavanju problema ugrožavanja životne sredine i javnih dobara koji su posledica korupcije i neregularnosti u postupcima izdavanja odobrenja za realizaciju projekata i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, zauzimanje ili ugrožavanje javnih dobara (prirodni resursi, zaštićeno prirodno ili kulturno nasleđe, zelene površine, javni prostori). Putem platforme građani mogu da se prijave slučaj, ali i da se informišu o načinima komunikacije sa nadležnim organima, procedurama za pristup informacijama od javnog značaja i učešću u postupcima donošenja odluka.

Samo informisana zajednica ima moć da menja sistem u kom vlada korupcija. S toga Vas pozivamo da ukoliko prepoznate kršenje propisa u oblasti životne sredine, prosledite sve relevantne informacije kako bismo zajedno pronašli rešenje.

Platforma je razvijena uz podršku Olof Palme Centra i Fondacije za otvoreno društvo.